Disclaimer

Deze website is met de grootste zorgvuldigheid en aandacht samengesteld. Echter is het mogelijk dat informatie op de site onvolledig en/of onjuist is.
Liqueurs & Gifts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden van informatie die op de site worden gepubliceerd.

Liqueurs & Gifts is niet verantwoordelijk voor het functioneren en de content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.