Disclaimer: lekkerdinglikeur.nl

Welkom op de website lekkerdinglikeur.nl. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de voorwaarden zoals hieronder beschreven. Lees deze disclaimer zorgvuldig door voordat u de website gebruikt.

1. Informatie over het assortiment en verkooppunten:
De informatie op deze website toont het huidige assortiment van Lekkerding Likeur en de verkooppunten waar onze producten
mogelijk verkrijgbaar zijn. Hoewel we ons best doen om de informatie actueel en accuraat te houden, geven wij geen garantie dat alle verkooppunten op elk moment alle producten op
voorraad hebben. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele wijzigingen in het assortiment of beschikbaarheid bij de verkooppunten.

2. Externe links:
Op onze website kunnen links naar externe websites van slijterijen worden verstrekt voor uw gemak. Deze links betekenen niet dat we de inhoud van deze externe
websites goedkeuren, beheren, onderschrijven of verantwoordelijk zijn voor hun inhoud. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die externe sites. Het
gebruik van externe links is op eigen risico en wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van externe links.

3. Geen garantie op actuele informatie:
Hoewel we ernaar streven om alle informatie op deze website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, kunnen we geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. De inhoud op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt.

4. Geen aansprakelijkheid:
Het gebruik van deze website is op eigen risico. Lekkerding Likeur, onze medewerkers, partners en gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor enige
directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, verlies van winst, inkomsten of gegevens die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website of de
informatie die erop wordt verstrekt.

5. Intellectuele eigendomsrechten:
Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, handelsmerken, en andere materialen, zijn eigendom van
Lekkerding Likeur en worden beschermd door toepasselijke auteursrecht- en merkenwetten. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te kopiëren, reproduceren,
verspreiden of gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

6. Wijzigingen in de disclaimer:
We behouden ons het recht voor om deze disclaimer op elk
moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te
controleren op updates. Door de website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de
wijzigingen in de disclaimer.

Indien u vragen heeft over deze disclaimer of het gebruik van onze website, neem dan contact met
ons op via de contactgegevens die op de website vermeld staan.

Laatst bijgewerkt: 22-7-202